تماس با مدیران استان

مدیرکل

عزیز سهندی

مدیر کل
  • 044-33460733
رسانه جدید

رضا مهرافروز

قائم مقام
  • 044-33460631
معاون توسعه مشارکتهای مردمی

جهانبخش رضایی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 044-33460556
معاون حمایت وسلامت خانواده

مهدی طالب سهیلی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 044-33460287
رسانه جدید

بهزاد نیک مرام

معاون امور فرهنگی
  • 044-33460139
معاون اداری مالی

محمدرضا اکبری

معاون اداری و مالی
  • 044-33460330
معاون خودکفایی واشتغال

امیر امیرنیا

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 044-33460582