بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09

کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، به منظور بررسی و روانسازی در امور خدمت رسانی به جامعه هدف و تسهیل گری در فرآیند ارائه خدمات اثربخش به مددجویان تحت حمایت از روند فعالیت های اداره شهرستان شاهین شهر بازدید کرد. وی در جمع کارکنان این نهاد با تاکید بر توانمندی مددجویان خواستار توجه به خودکفایی و حمایت بیشتر این عزیزان شد. 1400/09/09
عکاس: عباسی

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09 11

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09 10

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09 9

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09 8

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09 7

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09 6

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09 5

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09 4

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09 3

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از شهرستان شاهین شهر. 1400/09/09 2

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.