دیدار مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با مدیرشعب بانک های اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران. 1400/09/08

کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با حضور در امور شعب بانک اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران از مدیران شعب به منظور همراهی و همکاری در راستای ارائه تسهیلات به مددجویان تقدیر کرد. وی در خصوص تبیین برنامه های سال جاری با ایشان به گفتگو نشست و راهکارهای پیش رو را با یکدیگر مبادله کردند.1400/09/08
عکاس: عباسی

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با مدیرشعب بانک های اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران. 1400/09/08 8

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با مدیرشعب بانک های اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران. 1400/09/08 7

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با مدیرشعب بانک های اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران. 1400/09/08 6

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با مدیرشعب بانک های اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران. 1400/09/08 5

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با مدیرشعب بانک های اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران. 1400/09/08 4

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با مدیرشعب بانک های اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران. 1400/09/08 3

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با مدیرشعب بانک های اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران. 1400/09/08 2

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با مدیرشعب بانک های اقتصاد نوین و قرض الحسنه مهر ایران. 1400/09/08 1

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.