ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09

در امتداد طرح خدمات‌رسانی شهید حاج قاسم سلیمانی تیم پزشکی خیر به سرپرستی دکتر رضا جباری با حضور ۲۶ پزشک متخصص به مدت سه روز در شرق استان به مددجویان کمیته امداد و محرومان به‌صورت رایگان خدمات پزشکی ارائه می‌دهند.

ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09 9

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09 12

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09 11

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09 10

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09 7

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09 6

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09 5

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09 4

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09 3

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

ارائه خدمات پزشکی رایگان به مددجویان و محرومان شرق کرمان 1400/09/09 2

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.