مشارکت بانک سپه در اهدای 214 تبلت به دانش آموزان تحت حمایت خراسان جنوبی1400/09/09

با حضور مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی و مدیر امور شعب بانک سپه استان و جمعی از اصحاب رسانه ، نشست خبری برگزار و گزارشی توسط مدیرکل کمیته امداد و مدیر امور شعب بانک سپه به خبرنگاران ارائه شد.
عکاس: برنای تنها

مشارکت بانک سپه در اهدای 214 تبلت به دانش آموزان تحت حمایت خراسان جنوبی1400/09/09 3

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

مشارکت بانک سپه در اهدای 214 تبلت به دانش آموزان تحت حمایت خراسان جنوبی1400/09/09 7

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

مشارکت بانک سپه در اهدای 214 تبلت به دانش آموزان تحت حمایت خراسان جنوبی1400/09/09 6

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

مشارکت بانک سپه در اهدای 214 تبلت به دانش آموزان تحت حمایت خراسان جنوبی1400/09/09 5

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

مشارکت بانک سپه در اهدای 214 تبلت به دانش آموزان تحت حمایت خراسان جنوبی1400/09/09 4

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

مشارکت بانک سپه در اهدای 214 تبلت به دانش آموزان تحت حمایت خراسان جنوبی1400/09/09 2

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

مشارکت بانک سپه در اهدای 214 تبلت به دانش آموزان تحت حمایت خراسان جنوبی1400/09/09 1

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.