نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی در خصوص امداد هوشمند و کارآمد1400/09/06

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با حضور در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات در خصوص راه اندازی سامانه جامع امداد هوشمند و کارآمد و نظام پیشنهادات مردمی مطالبی را ارائه کرد.
عکاس: برنای تنها

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی در خصوص امداد هوشمند و کارآمد1400/09/06 5

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی در خصوص امداد هوشمند و کارآمد1400/09/06 4

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی در خصوص امداد هوشمند و کارآمد1400/09/06 3

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی در خصوص امداد هوشمند و کارآمد1400/09/06 2

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی در خصوص امداد هوشمند و کارآمد1400/09/06 1

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.