تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه 1400/09/09

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه، سه‌شنبه نهم آذرماه با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، سردار ابوالفضل نظری، رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه و مرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با هدف ایجاد مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی امداد و رشد و شکوفایی مددجویان تحت حمایت به امضا رسید.

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه 1400/09/09

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه 1400/09/09

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه 1400/09/09

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه 1400/09/09

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه 1400/09/09

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه 1400/09/09

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه 1400/09/09

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه 1400/09/09

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه 1400/09/09

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.