وبینار کشوری امداد هوشمند 1400/09/08

جلسه وبینار کشوری امداد هوشمند هشتم آذرماه با حضور سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در محل قرارگاه عملیاتی امداد هوشمند در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

وبینار کشوری امداد هوشمند 1400/09/08

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

وبینار کشوری امداد هوشمند 1400/09/08

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

وبینار کشوری امداد هوشمند 1400/09/08

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

وبینار کشوری امداد هوشمند 1400/09/08

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

وبینار کشوری امداد هوشمند 1400/09/08

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

وبینار کشوری امداد هوشمند 1400/09/08

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

وبینار کشوری امداد هوشمند 1400/09/08

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

وبینار کشوری امداد هوشمند 1400/09/08

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

وبینار کشوری امداد هوشمند 1400/09/08

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.