برگزاری جلسه کارگروه اشتغال حمایتی 1400/09/08

جلسه کارگروه اشتغال حمایتی با موضوع هماهنگی بین ذینفعان زیست بوم ملی اشتغال، دوشنبه هشتم آذرماه با حضور نمایندگان نهادهای انقلاب اسلامی(بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، سازمان بسیج مستضعفین، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور) و مرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال حمایتی 1400/09/08

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال حمایتی 1400/09/08

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال حمایتی 1400/09/08

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال حمایتی 1400/09/08

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال حمایتی 1400/09/08

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال حمایتی 1400/09/08

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال حمایتی 1400/09/08

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال حمایتی 1400/09/08

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال حمایتی 1400/09/08

دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.