آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

زیرساخت تخلیه الکترونیک صندوق های صدقات مشترکین و خیّرین به صوت غیرحضوری و از طریق کد QR در استان گیلان مهیّا شد.
عکاس: روابط عمومی کمیته امداد گیلان

آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

آئین رونمایی طرح پرداخت صدقه از طریق کد QR در استان گیلان - 400/09/06

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.