نشست خبری مدیر کل امدادپیرامون امداد هوشمند.1400/9/7

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان با اصحاب رسانه پیرامون برنامه های امداد هوشمند برگزار شد.

نشست خبری8

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری7

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری6

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری5

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری4

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری3

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری2

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

نشست خبری1

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.