اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) صبح پنج شنبه 27 آبان‌ماه در دومین روز برگزاری همایش سراسری مدیران کل این نهاد "نشان والی مهر" را به پاس خدمات جهادی در راستای محرومیت زدایی و حمایت از محرومان و نیازمندان به مهمان ویژه این همایش محمد باقر قایباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اهداء کرد.
عکاس: مجید پوریا

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

اهدای نشان "والی مهر" به رئیس مجلس شورای اسلامی 1400/08/27

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.