بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو - 1400/08/25

جلیل تراهی ، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در بازدید از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو اظهار داشت: بر اساس آمارها تا کنون تعداد 631 واحد مسکونی وحدود 758 قلم کالای اساسی خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان هرمزگان شناسایی شده که در اثر زلزله روز یکشنبه 23 آبان 1400 دچار آسیب دیدگی شدند. در بخش فین و سیاهو بالغ‌بر سه هزار و 300 خانواده تحت حمایت کمیته امداد می باشد که از این تعداد نزدیک به 900 خانواده متأثر از زلزله اخیر استان هرمزگان دچار خسارت شده اند.
عکاس: محسن بهرامی

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو 19

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو 4

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو 3

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو 2

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو 1

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو 6

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو 5

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو 13

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو 12

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از مناطق زلزله زده بخش فین و دهستان سیاهو 10

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.