جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03

جلسه عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با اعضای شورای شهر ارومیه در رابطه با مسائل و مشکلات مددجویان برگزار شد. در این جلسه بر افزایش تعاملات فی ما بین در راستای کمک رسانی به محرومان تاکید شد
عکاس: محمد پورآذر

جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03 8

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03 12

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03 11

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03 10

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03 9

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03 7

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03 6

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03 5

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03 4

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

جلسه با اعضای شورای شهر ارومیه 1400/8/03 3

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.