جلسه تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد آذربایجان غربی 1400/7/26

جلسه تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی و همتی، مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش ها و مدیرکل امور اداری و رفاه کارکنان مرکز برگزار شد.
عکاس: محمد پورآذر

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/7/26 11

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/7/26 18

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/7/26 19

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/7/26 17

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/7/26 16

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/7/26 15

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/7/26 14

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/7/26 13

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/7/26 12

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/7/26 10

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.