انتخاب کمیته امداد آذربایجان‌‌غربی به عنوان دستگاه برگزیده استان 1400/6/22

کمیته امداد آذربایجان‌غربی براساس ارزیابی عملکرد سال 99 ستاد جشنواره شهید رجایی، مابین دستگاه های دولتی استان موفق به کسب عنوان دستگاه برگزیده شد. در 23 امین جشنواره شهید رجائی با حضور استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران دستگاه های اجرایی، عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی مورد تقدیر قرار گرفت.
عکاس: محمد پورآذر

انتخاب کمیته امداد آذربایجان‌‌غربی به عنوان دستگاه برگزیده استان 1400/6/22 6

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب کمیته امداد آذربایجان‌‌غربی به عنوان دستگاه برگزیده استان 1400/6/22 5

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب کمیته امداد آذربایجان‌‌غربی به عنوان دستگاه برگزیده استان 1400/6/22 4

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب کمیته امداد آذربایجان‌‌غربی به عنوان دستگاه برگزیده استان 1400/6/22 3

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب کمیته امداد آذربایجان‌‌غربی به عنوان دستگاه برگزیده استان 1400/6/22 2

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب کمیته امداد آذربایجان‌‌غربی به عنوان دستگاه برگزیده استان 1400/6/22 1

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب کمیته امداد آذربایجان‌‌غربی به عنوان دستگاه برگزیده استان 1400/6/22 7

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب کمیته امداد آذربایجان‌‌غربی به عنوان دستگاه برگزیده استان 1400/6/22 8

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.