تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16

همزمان با ویدئو کنفرانس کشوری، آیین تجلیل از بازنشستگان کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد استان برگزار شد.
عکاس: محمد پورآذر

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16 16

شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16 15

شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16 14

شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16 13

شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16 12

شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16 11

شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16 10

شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16 9

شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16 8

شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰

تجلیل از امدادگران بازنشسته آذربایجان غربی 1400/5/16 7

شنبه ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.