ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2

جمع آوری نذورات و گوشت قربانی مردم آذربایجان‌غربی در روز عید سعید قربان در 240 قربانگاه و پایگاه شامل کلیه دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری برپا شد. در کلیه قربانگاه‌های کمیته امداد، ناظران شبکه های دامپزشکی استان در جهت رعایت موارد بهداشتی قربانی ها با این نهاد همکاری کردند. لازم به ذکر است کمیته امداد آذربایجان غربی نذورات جمع آوری شده در روز عید سعید قربان را در همان روز میان نیازمندان توزیع کرد.
عکاس: محمد پورآذر

ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2 9

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2 15

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2 14

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2 13

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2 12

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2 11

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2 10

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2 8

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2 7

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

ذبح دام نذورات قربانی 1400/5/2 6

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.