مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 1400/3/17

مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) با حضور پرشور امدادگران کمیته امداد آذربایجان غربی برگزار شد.
عکاس: محمد پورآذر

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 17/3/1400 3

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 17/3/1400 11

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 17/3/1400 10

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 17/3/1400 9

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 17/3/1400 8

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 17/3/1400 7

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 17/3/1400 6

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 17/3/1400 4

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 17/3/1400 5

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و شهادت امام جعفر صادق (ع) 17/3/1400 2

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.