برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23

از اولین ساعات عید سعید فطر صندوق های جمع آوری زکوات فطریه در معابر، مصلی ها و میادین اصلی شهرستان های آذربایجان غربی برپا بود و مردم مومن استان مشارکت چشمگیری در پرداخت زکات فطریه داشته اند.
عکاس: محمد پورآذر

برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23 17

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23 18

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23 16

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23 15

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23 14

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23 13

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23 12

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23 11

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23 6

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برپایی پایگاه های جمع آوری زکات فطریه در مصلی ارومیه 1400/02/23 5

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.