آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18

صبح امروز، آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی با حضور عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی و سردار حبیب شهسواری، فرمانده سپاه شهدا استان برگزار شد. این تعداد واحد مقاوم مددجویی در راستای تامین مسکن مددجویان تحت حمایت فاقد مسکن در استان احداث می‌شود.
عکاس: محمد پورآذر

آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18 12

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18 11

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18 10

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18 9

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18 8

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18 6

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18 7

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18 5

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18 4

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیین کلنگ‌زنی 3 هزار واحد مسکن مقاوم مددجویی در آذربایجان‌غربی 1400/02/18 3

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.