پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 1400/02/08

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در جریان بازدید از مراحل قربانی، پخت و توزیع این تعداد غذای گرم در بخش نازلو گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان، نزدیک به ۷۹ هزار غذای گرم و بسته جیره خشک در قالب طرح اطعام مهدوی در میان مددجویان آذربایجان‌غربی توزیع شده است.
عکاس: محمد پورآذر

پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 18/02/1400 18

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 18/02/1400 21

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 18/02/1400 20

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 18/02/1400 19

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 18/02/1400 17

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 18/02/1400 16

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 18/02/1400 15

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 18/02/1400 12

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 18/02/1400 11

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

پخت و توزیع ۵ هزار غذای گرم در میان مددجویان تحت حمایت 18/02/1400 10

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.