توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11

صبح امروز یکصد بسته معیشتی در قالب طرح اطعام مهدوی در میان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی توزیع شد. در پایان این مراسم عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با اهدا لوح یادبود از مرتضی همتی، خیر طلایی استان تجلیل کرد.
عکاس: محمد پورآذر

توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11 3

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11 11

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11 10

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11 9

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11 8

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11 7

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11 6

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11 5

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11 4

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

توزیع یکصد بسته معیشتی در میان مددجویان 1400/02/11 2

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.