آئین معنوی جشن رمضان 1400/02/07

آئین معنوی جشن رمضان با حضور عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی و خیران با همکاری مرکز صدا و سیمای آذربایجان غربی به صورت پخش زنده برگزار شد.
عکاس: محمد پورآذر

آئین معنوی جشن رمضان 1400/02/07 6

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آئین معنوی جشن رمضان 1400/02/07 9

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آئین معنوی جشن رمضان 1400/02/07 8

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آئین معنوی جشن رمضان 1400/02/07 7

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آئین معنوی جشن رمضان 1400/02/07 5

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آئین معنوی جشن رمضان 1400/02/07 4

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آئین معنوی جشن رمضان 1400/02/07 3

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آئین معنوی جشن رمضان 1400/02/07 2

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آئین معنوی جشن رمضان 1400/02/07 1

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.