دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی و سردار حبیب شهسواری، فرمانده سپاه شهدای استان ظهر امروز دیدار و به گفت و گو پرداختند. اجرای پویش ایران مهربان، اجرای پویش اطعام مهدوی، احداث مساکن مقاوم مددجویی و افزایش تعاملات فی مابین در راستای خدمات رسانی مطلوب به مددجویان از اهم محورهای این دیدار بود.
عکاس: محمد پورآذر

دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06 5

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06 15

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06 14

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06 13

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06 11

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06 8

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06 7

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06 6

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06 4

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی 1400/02/06 3

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.