نخستین همایش سراسری ترویج قرض الحسنه 99.12.12

نخستین همایش سراسری ترویج فرهنگ قرض الحسنه با حضور خیران و مدیران عامل بانک ها و به صورت ویدیو کنفرانس کشوری در سنندج برگزار شد.
عکاس: خبات ملکی

نخستین همایش سراسری قرض السحنه

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

همایش ترویج قرض الحسنه کردستان 1

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

رسانه جدید

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

همایش ترویج قرض الحسنه کردستان 2

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

همایش ترویج قرض الحسنه کردستان 3

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

همایش ترویج قرض الحسنه کردستان 4

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

همایش ترویج قرض الحسنه کردستان 5

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

همایش ترویج قرض الحسنه کردستان 6

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

همایش ترویج قرض الحسنه کردستان 7

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

همایش ترویج قرض الحسنه کردستان 8

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.