تست دیدار با مدیرعامل بانک ملت

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور مهندس کریمی،معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندارگلستان به منظور پیگیری و رفع موانع و مشکلات جذب اعتبارات تبصره 16 اشتغال مددجویان با آخوندی ، مدیرعامل بانک ملت استان دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: روابط عمومی

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک ملت – 1399/12/11 1

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک ملت – 1399/12/11 2

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک ملت – 1399/12/11 11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک ملت – 1399/12/11 9

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک ملت – 1399/12/11 8

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک ملت – 1399/12/11 7

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک ملت – 1399/12/11 5

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک ملت – 1399/12/11 4

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.