تست افتتاح مرکز نیکوکاری استان گلستان

مرکز نیکوکاری "مهر ماندگار " با حضور عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان و حجت السلام و المسلمین بابامحمدی،امام جمعه سرخنکلاته در این شهر ، باهدف کمک به نیازمندان و مستضعفان منطقه با استفاده از ظرفیت خیران افتتاح شد.
عکاس: روابط عمومی

افتتاح مرکز نیکوکاری مهر ماندگار سرخنکلاته استان گلستان – 1399/12/11 14

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری مهر ماندگار سرخنکلاته استان گلستان – 1399/12/11 6

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری مهر ماندگار سرخنکلاته استان گلستان – 1399/12/11 4

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری مهر ماندگار سرخنکلاته استان گلستان – 1399/12/11 7

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری مهر ماندگار سرخنکلاته استان گلستان – 1399/12/11 11

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری مهر ماندگار سرخنکلاته استان گلستان – 1399/12/11 10

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری مهر ماندگار سرخنکلاته استان گلستان – 1399/12/11 2

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری مهر ماندگار سرخنکلاته استان گلستان – 1399/12/11 9

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری مهر ماندگار سرخنکلاته استان گلستان – 1399/12/11 8

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز نیکوکاری مهر ماندگار سرخنکلاته استان گلستان – 1399/12/11 5

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.