افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10

بازدیدمدیرکل محترم استان به همراه معاون اشتغال ورئیس اداره زکات ورئیس مراکز نیکوکاری از اداره کنگان ودیداربا امام جمعه شهرکنگان وشهر آبدان پیرامون خدمات امدادبه مددجویان معززدرآستانه هفته احسان ونیکوکاری وافتتاح دومرکز نیکوکاری درشهرستان کنگان.
عکاس: محمد فلاحت زاده

افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10 5

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10 14

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10 13

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10 12

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10 11

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10 10

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10 9

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10 8

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10 7

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مراکز نیکوکاری 99/12/10 6

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.