نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان کمیته امداد سمنان در زاهدان برگزار شد.

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12 4

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12 2

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12 1

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12 3

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12 10

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12 5

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12 6

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12 7

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12 8

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست برنامه‌ریزی طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/12 9

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.