افتتاح مرکز روانشناسی و مشاوره کمیته امداد خراسان شمالی-99/12/12

اولین مرکز روانشناسی و مشاوره کمیته امداد خراسان شمالی به صورت پایلوت از طریق ویدئو کنفرانس با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح شد.

افتتاح مرکز مشاوره 5

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز مشاوره 4

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز مشاوره 2

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز مشاوره 3

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز مشاوره 1

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح مرکز مشاوره 6

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.