نشست خبری مدیرکل استان 99/12/12

برگزاری نشست خبری مدیرکل استان ومعاونین محترم با رسانه های خبری با موضوع هفته احسان ونیکوکاری وارائه خدمات امدادبه خانواده های مددجویی.
عکاس: محمد فلاحت زاده

نشست خبری مدیرکل استان 99/12/12 1

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل استان 99/12/12 6

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل استان 99/12/12 5

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل استان 99/12/12 4

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل استان 99/12/12 3

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل استان 99/12/12 2

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.