نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

همزمان با سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) نشست خبری مدیر کل امداد استان با اصحاب رسانه به منظور تشریح عملکرد این نهاد و ارائه برنامه های هفته احسان ونیکوکاری برگزار شد. 99/12/11
عکاس: عباسی

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان - 1399/12/11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.