نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11

نشست هم‌اندیشی مسئولان کمیته امداد سمنان و سیستان‌وبلوچستان با هدف اجرای طرح منظومه توانمندسازی ایتام در سیستان و بلوچستان برگزار شد.

نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11 11

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11 10

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11 9

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11 8

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11 7

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11 6

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11 5

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11 4

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11 2

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نشست ‌هم‌اندیشی اجرای طرح توانمندسازی ایتام در سیستان‌وبلوچستان 1399/12/11 1

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.