تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان صبح یک‌شنبه دهم اسفند ماه با هدف افرایش عدالت آموزشی، توسعه کمی و کیفی خدمات به گروه‌های مخاطب با تأکید بر جوانان و جامعه ورزشی کشور تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره) و وزارت ورزش و جوانان 1399/12/10

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.