نشست ریاست کمیته امداد امام(ره) با معاونین حمایت و مددکاران به‌صورت ویدئوکنفرانس 1399/12/5

نشست ریاست کمیته امداد امام(ره) با معاونین حمایت و مددکاران به‌صورت ویدئوکنفرانس 2

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست ریاست کمیته امداد امام(ره) با معاونین حمایت و مددکاران به‌صورت ویدئوکنفرانس 4

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست ریاست کمیته امداد امام(ره) با معاونین حمایت و مددکاران به‌صورت ویدئوکنفرانس 5

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست ریاست کمیته امداد امام(ره) با معاونین حمایت و مددکاران به‌صورت ویدئوکنفرانس 6

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست ریاست کمیته امداد امام(ره) با معاونین حمایت و مددکاران به‌صورت ویدئوکنفرانس 7

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست ریاست کمیته امداد امام(ره) با معاونین حمایت و مددکاران به‌صورت ویدئوکنفرانس 3

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست ریاست کمیته امداد امام(ره) با معاونین حمایت و مددکاران به‌صورت ویدئوکنفرانس 8

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست ریاست کمیته امداد امام(ره) با معاونین حمایت و مددکاران به‌صورت ویدئوکنفرانس 1

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.