آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان با حضور مجتبی احمدلو، مدیرکل بهداشت و بیمه‌های اجتماعی و درمان مرکز به مناسبت 13 رجب، سالروز ولادت حضرت علی (ع) و روز مددکار برگزار شد.
عکاس: روابط عمومی

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05 9

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05 16

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05 8

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05 13

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05 7

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05 6

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05 12

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05 14

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05 11

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

آئین تجلیل از مددکاران نمونه کمیته امداد استان گلستان برگزار شد – 1399/12/05 10

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.