اقامتگاه بوم گردی «ترمه خاتون»در روستای قوشه امیرآباد به روی گردشگران گشوده شد-99/12/05

این اقامتگاه در روستای قوشه امیرآباد و در ۴۰ کیلومتری شهرستان دامغان واقع شده است. این اقامتگاه در درون قلعه قدیمی عرب ها قرار دارد وفاصله این بوم گردی تا اتوبان امام رضا ۲۰۰ متر است.
عکاس: امیرحسین کاشی منش

اقامتگاه بوم گردی قوشه -99/12/5 6

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

اقامتگاه بوم گردی قوشه -99/12/5 22

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

اقامتگاه بوم گردی قوشه -99/12/5 21

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

اقامتگاه بوم گردی قوشه -99/12/5 17

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

اقامتگاه بوم گردی قوشه -99/12/5 16

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

اقامتگاه بوم گردی قوشه -99/12/5 15

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

اقامتگاه بوم گردی قوشه -99/12/5 14

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

اقامتگاه بوم گردی قوشه -99/12/5 13

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

اقامتگاه بوم گردی قوشه -99/12/5 12

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

اقامتگاه بوم گردی قوشه -99/12/5 20

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.