مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4

واحد پزشکی گروه جهادی حضرت خدیجه(س) استان البرز با حضور در شهر علی‌اکبر سیستان، بیش از یک‌هزار مددجو و اقشار آسیب‌پذیر این شهر را به‌صورت رایگان ویزیت کردند.

مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4 15

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4 4

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4 3

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4 2

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4 1

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4 16

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4 14

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4 13

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4 12

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شهر علی‌اکبر سیستان ویزیت رایگان شدند 1399/12/4 11

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.