برگزاری نشست مشترک مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان- 1399/12/04

نشست مشترک عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با سلیمانی فرد،مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان پیرامون پیگیری تفاهم نامه های منعقده دوطرفه و ادامه فعالیت های مربوط به کمک های مومنانه با رویکرد هدایت و توجه به جشن نیکوکاری و رفع مشکل پوشاک و سبدهای غذایی قبل از فرارسیدن ایام سال نو و همچنین آگاهی از پیشرفت امور به ویژه در بخش اشتغال و توانمندسازی مددجویان و اقشار آسیب پذیر برگزار شد.
عکاس: روابط عمومی

نشست مشترک مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان- 1399/12/04 2

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

نشست مشترک مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان- 1399/12/04 5

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

نشست مشترک مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان- 1399/12/04 6

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

نشست مشترک مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان- 1399/12/04 1

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

نشست مشترک مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان- 1399/12/04 7

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

نشست مشترک مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان- 1399/12/04 3

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

نشست مشترک مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان- 1399/12/04 4

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.