دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه) استان – 1399/12/04

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با سلمان زاده،مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه) استان پیرامون هم افزایی در راستای رفع مشکل مسکن مددجویان به ویژه مناطق محروم،ایجاد اشتغال برای اقشار نیازمند و توزیع سبدهای معیشتی و استفاده از ظرفیت های مشترک هر دو نهاد،دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: روابط عمومی

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه) استان – 1399/12/04 3

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه) استان – 1399/12/04 1

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه) استان – 1399/12/04 6

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه) استان – 1399/12/04 5

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه) استان – 1399/12/04 4

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد گلستان با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه) استان – 1399/12/04 7

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.