دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک صادرات – 13999/12/03

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور مهندس کریمی،معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندارگلستان به منظور پیگیری و رفع موانع و مشکلات جذب اعتبارات تبصره 16 اشتغال مددجویان با آقای کریم، مدیرعامل بانک صادرات دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: روابط عمومی

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک صادرات – 13999/12/03 7

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک صادرات – 13999/12/03 1

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک صادرات – 13999/12/03 8

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک صادرات – 13999/12/03 6

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک صادرات – 13999/12/03 2

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک صادرات – 13999/12/03 4

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک صادرات – 13999/12/03 5

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با مدیرعامل بانک صادرات – 13999/12/03 3

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.