برگزاری دوره آموزشی رابطین روابط عمومی 99/11/29

سومین دوره آموزشی رابطین روابط عمومی درسال جاری با موضوع آموزش فتوشاپ درمرکز آموزش پاییزه برگزارگردید.
عکاس: محمد فلاحت زاده

برگزاری دوره آموزشی رابطین روابط عمومی 99/11/29 4

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی رابطین روابط عمومی 99/11/29 7

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی رابطین روابط عمومی 99/11/29 6

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی رابطین روابط عمومی 99/11/29 5

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی رابطین روابط عمومی 99/11/29 3

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی رابطین روابط عمومی 99/11/29 2

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی رابطین روابط عمومی 99/11/29 1

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.