نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29

برگزاری همایش تعاملی مراکز نیکوکاری از سراسر استان با کمیته امداددرراستای توانمندسازی مددجویان وافق های برنامه درآمدی درسال 1400باحضور مدیرکل کمیته امداد استان وبامحوریت محترم مشارکتهای مردمی درسالن مجتمع پویندگان راه امام (ره).
عکاس: محمد فلاحت زاده

نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29 10

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29 11

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29 9

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29 8

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29 7

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29 6

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29 5

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29 4

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29 3

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی مراکز نیکوکاری99/11/29 2

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.