تجلیل مدیرکل کمیته امداد گلستان از حامی طرح اکرام ایتام – 1399/12/02

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در دیدار با دکتر برزگر،نیکوکار و حامی طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین از خدمات و مشارکت های خیرخواهانه در طرح های این نهاد تجلیل بعمل آورد.
عکاس: روابط عمومی

تجلیل مدیرکل کمیته امداد گلستان از حامی طرح اکرام ایتام – 1399/12/02 2

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تجلیل مدیرکل کمیته امداد گلستان از حامی طرح اکرام ایتام – 1399/12/02 1

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تجلیل مدیرکل کمیته امداد گلستان از حامی طرح اکرام ایتام – 1399/12/02 3

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تجلیل مدیرکل کمیته امداد گلستان از حامی طرح اکرام ایتام – 1399/12/02 5

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تجلیل مدیرکل کمیته امداد گلستان از حامی طرح اکرام ایتام – 1399/12/02 4

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تجلیل مدیرکل کمیته امداد گلستان از حامی طرح اکرام ایتام – 1399/12/02 2

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تجلیل مدیرکل کمیته امداد گلستان از حامی طرح اکرام ایتام – 1399/12/02 4

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تجلیل مدیرکل کمیته امداد گلستان از حامی طرح اکرام ایتام – 1399/12/02 3

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.