تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02

50 تخته فرش از تولیدات مددجویان تحت حمایت آذربایجان غربی به ارزش نزدیک به 12 میلیارد ریال جهت فروش روانه بازار شد
عکاس: محمد پورآذر

تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02 21

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02 23

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02 22

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02 20

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02 19

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02 18

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02 17

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02 16

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02 15

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

تولیدات فرش مددجویان آذربایجان غربی روانه بازار شد 99/12/02 14

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.