توزیع 1500 تبلیت و لپتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3

امروز یک هزار و 500 تبلت و لپتاب به منظور فراهم کردن بستر مناسب آموزشی و تحصیلی با مشارکت موسسه خیریه عترت بوتراب در میان دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی توزیع شد. ارزش تومانی این تعداد تبلت و لپتاب توزیع شده بیش از 20 میلیارد تومان است.
عکاس: محمد پورآذر

توزیع 1500 تبلیت و لبتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3 13

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

توزیع 1500 تبلیت و لبتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3 17

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

توزیع 1500 تبلیت و لبتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3 16

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

توزیع 1500 تبلیت و لبتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3 15

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

توزیع 1500 تبلیت و لبتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3 14

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

توزیع 1500 تبلیت و لبتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3 12

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

توزیع 1500 تبلیت و لبتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3 11

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

توزیع 1500 تبلیت و لبتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3 10

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

توزیع 1500 تبلیت و لبتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3 9

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

توزیع 1500 تبلیت و لبتاب در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجان غربی 99/10/3 8

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.