دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی 99/9/16

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد و مهین منافی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی دیدار و به گفت ‌و گو پرداختند. شناسایی و حمایت از دانش آموزان نیازمند استان در قالب توسعه شبکه مراکز نیکوکاری پیوند مدارس در این دیدار مورد تاکید قرار گرفت. در ۱۲ شهرستان این مراکز نیکوکاری راه اندازی شده اند که کدهای ussd جهت جذب الکترونیکی کمک های مردمی برای آنها اختصاص داده شد. به زودی مجمع استانی این مراکز نیکوکاری با نام مرکز نیکوکاری مدادرنگی با همکاری هر دو دستگاه اجرایی ، ایجاد خواهد شد.
عکاس: محمد پورآذر

دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی 99/9/16 4

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی 99/9/16 6

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی 99/9/16 5

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی 99/9/16 3

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی 99/9/16 2

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی 99/9/16 1

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.