گزارش مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در رابطه با طرح ایران مهربان 99/8/25

عزیز سهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در محل سالن جلسات استانداری و در جمع اعضای ستاد ملی کرونا، گزارشی پیرامون نحوه برگزاری پویش ایران مهربان ارائه کرد. وی در این جلسه بر لزوم اهتمام در حامی یابی برای ایتام و فرزندان محسنین استان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی تاکید کرد. مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با اشاره به بهره گیری از ظرفیت هر کارمند یک حامی ابراز امیدواری کرد تا بهار ۱۴۰۰ هیچ یتیمی در استان بدون حامی نباشد و در این راستا ۵۴ هزار و ۵۰۰ حامی جدید جذب گردد.
عکاس: محمد پورآذر

گزارش مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در رابطه با طرح ایران مهربان 99/8/25 1

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

گزارش مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در رابطه با طرح ایران مهربان 99/8/25 8

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

گزارش مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در رابطه با طرح ایران مهربان 99/8/25 7

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

گزارش مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در رابطه با طرح ایران مهربان 99/8/25 6

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

گزارش مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در رابطه با طرح ایران مهربان 99/8/25 5

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

گزارش مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در رابطه با طرح ایران مهربان 99/8/25 4

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

گزارش مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در رابطه با طرح ایران مهربان 99/8/25 3

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

گزارش مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در رابطه با طرح ایران مهربان 99/8/25 2

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.