جلسه شورای مدیران استان مازندران 1399/07/22

جلسه شورای مدیران با حضور مدیرکل، معاونین، مدیران و روئسای مستقل اداره کل کمیته امداد استان در سالن کنفرانس این نهاد برگزار شد.
عکاس: محسن عالی نژاد
شورای مدیران 13

شورای مدیران 13

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
شورای مدیران 12

شورای مدیران 12

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
شورای مدیران 11

شورای مدیران 11

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
شورای مدیران 10

شورای مدیران 10

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
شورای مدیران 9

شورای مدیران 9

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
شورای مدیران 8

شورای مدیران 8

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
شورای مدیران 7

شورای مدیران 7

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
شورای مدیران 6

شورای مدیران 6

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
شورای مدیران 5

شورای مدیران 5

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
شورای مدیران 4

شورای مدیران 4

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.